Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Tổ chức tập huấn nội bộ chuẩn bị cho khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo

Sáng nay (21/11), Hit Club Go88 đã tổ chức chương trình tập huấn nội bộ nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo, bao gồm: Kỹ thuật Điện, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu, bắt đầu diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 30/11 tới đây.

TS. Nguyễn Thanh Trọng Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, TS. Nguyễn Thanh Trọng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, chuyên viên Nhà trường nói chung và Khoa Kỹ thuật cũng như Khoa Công nghệ thông tin nói riêng nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của công tác đánh giá ngoài cũng như nắm rõ những nội dung cần thực hiện trong việc triển khai các hoạt động sắp tới nhằm đảm bảo cho công tác kiểm định diễn ra thành công.

PGS.TS Lê Văn Hảo chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, PGS.TS Lê Văn Hảo – Trưởng Bộ phận Học thuật xuất sắc Nhà trường đã chia sẻ đến các thành viên tham gia chương trình tập huấn những chính sách liên quan kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT), khái quát về Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT, nội dung cần quan tâm đối với mỗi tiêu chuẩn… Cụ thể, đối với tiêu chuẩn 1 về mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, PGS.TS Lê Văn Hảo cho biết: Ở tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính tương thích giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT với triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, sứ mạng và tầm nhìn của trường với Luật Giáo dục đại học hiện hành; Chuẩn đầu ra của CTĐT phải phản ánh yêu cầu của các bên liên quan và được rà soát định kỳ, công khai.

ThS. Trần Hoài Bảo chia sẻ về những điểm mới của CTĐT năm 2023

Chia sẻ về những điểm mới của CTĐT năm 2023, ThS. Trần Hoài Bảo – Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng cho biết: Mục tiêu, chuẩn đầu ra và khung CTĐT cần rà soát và cập nhật theo xu thế mới, thể hiện học tập trải nghiệm và tính liên ngành; Đối sánh CTĐT trong và ngoài nước (cấu trúc và nội dung môn học); Khung CTĐT xác định rõ số tín chỉ tối thiểu (180) và tối đa (195) với các khối kiến thức, đặc biệt khối kiến thức giáo dục đại cương chung cho toàn trường.

Giảng viên đặt câu hỏi tại chương trình tập huấn

Buổi tập huấn nhận được nhiều câu hỏi, đóng góp ý kiến của các thành viên tham gia. Kết luận cuối chương trình, TS. Nguyễn Thanh Trọng – Phó Hiệu trưởng EIU đã tóm tắt những điều cần lưu ý không chỉ cho hoạt động kiểm định sắp tới mà còn trong suốt quá trình hoạt động của Nhà trường. EIU sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh các hoạt kiểm định chất lượng, liên tục cải thiện, đổi mới, tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng của Nhà trường, khẳng định uy tín với các bên liên quan./.

Một số hình ảnh trong chương trình

Viết một bình luận