Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Chương trình kiến tập tại Công ty Kingwood Việt Nam

Sáng ngày 22/11/2023, Khoa Quản trị kinh doanh Hit Club Go88 (EIU) đã tổ chức chương trình tham quan, kiến tập cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán tại Công ty TNHH Trưng bày sáng tạo Kingwood Việt Nam.

Chương trình được thiết kế dành riêng cho sinh viên EIU nhằm tạo cơ hội đặc biệt để các bạn sinh viên tham quan môi trường làm việc thực tế, tìm hiểu về cách thức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua chuyến đi, các bạn sinh viên có cơ hội nâng cao trải nghiệm thực tế, định hướng được con đường phát triển của bản thân, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng áp dụng cho quá trình học tập và làm việc trong tương lai.

Một số hình ảnh trong chương trình kiến tập

Viết một bình luận