Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu: Dự kiến từ 30 đến 40% chỉ tiêu.

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.

Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn
A00 Toán – Lý – Hóa
A01 Toán – Lý – Anh
B00 Toán – Hóa – Sinh
D01 Toán – Văn – Anh

Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho hệ đại học như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 140
2 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, B00, D01 28
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, B00, D01 28
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, B00, D01 28
5 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, B00, D01 49
6 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, B00, D01 28
7 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, D01 70
8 Kinh tế 7310101 A00, A01, B00, D01 35

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT:

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 điều kiện sau:

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên;

Thí sinh có hạnh kiểm lớp 12 loại khá trở lên.

Riêng đối với ngành Điều dưỡng sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xét tuyển theo kết quả học tập 5 Học kỳ (Học kỳ 1&2 lớp 10, Học kỳ 1&2 lớp 11, Học kỳ 1 lớp 12) trong học bạ bậc THPT:

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 điều kiện sau:

Tổng điểm trung bình 5 Học kỳ của các môn học thuộc tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

Điểm trung bình chung 5 Học kỳ đạt từ 6,0 trở lên;

Thí sinh có hạnh kiểm cả năm lớp 11 loại khá trở lên.

Riêng đối với ngành Điều dưỡng sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT cho hệ đại học như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 200
2 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, B00, D01 40
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, B00, D01 40
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, B00, D01 40
5 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, B00, D01 70
6 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, B00, D01 40
7 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, D01 100
8 Kinh tế 7310101 A00, A01, B00, D01 50

Thời gian xét tuyển:

Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/02 đến hết ngày 31/3/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/4/2023.

Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/6/2023.

Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 6/7/2023.

Chỉ tiêu: Dự kiến từ 50 đến 60% chỉ tiêu tuyển sinh

 Lưu ý:

Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường;

Bản photo có chứng thực Học bạ THPT;

Bản photo có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 (nếu có);

Bản photo có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2023;

Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu: Dự kiến từ 5 đến 10% chỉ tiêu tuyển sinh

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường. Riêng đối với ngành Điều dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của ĐHQG TP.HCM.

Ngành xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023 cho hệ đại học như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Quản trị kinh doanh 7340101 40
2 Kỹ thuật điện 7520201 8
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 8
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 8
5 Kỹ thuật phần mềm 7480103 14
6 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 8
7 Điều dưỡng 7720301 20
8 Kinh tế 7310101 10

Thời gian xét tuyển:

Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/02 đến hết ngày 31/3/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/4/2023.

Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/6/2023.

Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 06/7/2023.

Lưu ý:

Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường;
  • Bản photo chứng thực giấy báo điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023 (bản chính sẽ nộp khi thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học);
  • Bản photo có chứng thực Học bạ THPT;
  • Bản photo có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 (nếu có);
  • Bản photo có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2023;
  • Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu: Dự kiến 5% chỉ tiêu tuyển sinh

Đối tượng xét tuyển thẳng:

Tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành;

Thí sinh là người nước ngoài, thí sinh đã học và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài;

Thí sinh thuộc top 5 học sinh giỏi nhất các trường THPT năm 2023 theo quy định của Hit Club Go88 .

      Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo PTXT bằng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT.

Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/02 đến hết ngày 31/3/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/4/2023.

Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/6/2023.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển một trong 03 cách sau:

Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: //dangkyxettuyen.d-pl-info.com/

Lưu ý: Thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường bằng bản giấy.

Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Cách 3: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0274 6293036; 0274 2220342; 0274 2220341

Hotline: 0918907722; 0918907733

Email: [email protected]

Website: www.d-pl-info.com

Lưu ý: Thí sinh giữ lại biên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục để có cơ sở xác minh khi thất lạc.