Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Hội thảo “Xu hướng mới nhất về an ninh mạng (toàn cầu, Châu Á, Nhật Bản)”

  • Thời gian:08:30, 15/11/2023
  • Địa điểm:EIU, B3.101

Nội dung: EIU và Công ty ARIS (Nhật Bản) chia sẻ những chủ đề xoay quanh xu hướng mới nhất về an ninh mạng.