Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Mr Nguyễn Tấn Lợi
Chairman

Mr Nguyễn Lộc Hà
Honorary Chairman

Mr Huỳnh Quang Hải
Vice Chairman

Mr Quảng Văn Viết Cương
Vice Chairman

Mr Đoàn Văn Thuận
Member

Dr Ngô Minh Đức
Member

  Mr Mai Sơn Tùng
Member

Dr Ngô Minh Đức
President

Dr Nguyễn Ngọc Huy
Vice President

Dr Nguyễn Thanh Trọng
Vice President

Dr Nguyễn Văn Phúc
Former President
Advisor of University Council/Board of Directors
Becamex Health and Education System Advisor

Dr Michael Francis Reardon
Former President
Advisor of University Council/Board of Directors

Dr Hoàng Thị Thục
Advisor of University Council/Board of Directors
Director of EIU Library

 

Dr Kang Seung Won
Dean
Becamex Business School

Assoc. Prof. Dr Nguyễn Thị Đoàn Hương
Dean
School of Nursing

Dr Narayan Chandra Debnath
Dean
School of Computing and Information Technology

Assoc. Prof. Dr Dương Hoài Nghĩa
Dean
School of Engineering

Mrs Nguyễn Thị Bé Bảy
Dean
School of General Education

  Mr Mai Sơn Tùng
Director
Office of Student Affairs

Assoc. Prof. Dr Lê Văn Hảo
Head of Academic Excellence
Office of Academic Affairs

  Mrs Trần Hoài Bảo
Director
Office of Quality Assurance

Mr Võ Tấn Lực
Director
Office of Information Technology

Mr Phạm Lê Khoa
Head
Office of Information Technology

Ms Vương Ngọc Đoan Thư
Vice Director
Office of Administration

Mr Lê Vinh Quang
Director
Office of Community Engagement

Ms Nguyễn Trần Quỳnh Giao
Vice Director
Office of Student Affairs

Mr Kiều Mạnh Kha
Director
Office of International Affairs

Ms Lê Thị Dung
Director
Office of Finance and Accounting

Ms Nguyễn Thị Kiều Oanh
Vice Director
Office of Finance and Accounting

Mr Trần Minh Chánh
Vice Director
Office of Facilities Management

Dr Nguyễn Văn Tân
Director
Office of Academic Affairs

Mr Alexius Oh
Vice Director
Office of Community Engagement

Dr Nguyễn Trung Nghiệp
Director
Office of Research and Innovation

Mr Bùi Đức Duy
Vice Director
Becamex Business Incubator

 

Mr Cao Thanh Việt
Vice Director
Office of Testing

 

Mr Quách Chấn Khôi
Vice Director
Office of Corporate Communications

Mr Mai Quang Hợp
Vice Director
Office of Administration


Ms Đặng Thị Thảo Lan
Vice Director
Office of Academic Affairs


Mr Nguyễn Minh Quang
Director
Office of Legal Inspection

 

Ms Đặng Như Tâm
Vice Director
Office of Research and Innovation

 

Mr Nguyễn Hoài Phong
Director
Office of Admissions

Dr Hoàng Thị Thục
Director
EIU Library

Dr Nguyễn Xuân Hùng
Director
FabLab

Dr Lê Ngọc Huẩn
Director
Technology Lab 4.0

 Mrs Nguyễn Thị Tú Nhi
Director
EIU English Center

TS Nguyễn Trung Nghiệp
Director
Advanced Manufacturing Center