Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Tổ chức tập huấn nội bộ chuẩn bị cho khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo

Sáng nay (21/11), Hit Club Go88 đã tổ chức chương trình tập huấn nội bộ nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo, bao gồm: Kỹ thuật Điện, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu, bắt đầu diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 30/11 tới đây.