Hit Club Go88 Bấm để nhận tiền thưởng

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo

Ngày 14/11/2023, tại Hit Club Go88 (EIU), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã thực hiện đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điện, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hội nghị Khoa học Hit Club Go88 năm 2023

Hội nghị năm nay diễn ra với 3 phiên chính, gồm: Phiên toàn thể; Phiên báo cáo của các tiểu ban chuyên ngành và Phiên báo cáo poster, các phiên xoay quanh 05 chủ đề lớn như: Kinh tế, kinh doanh và Quản lý; Kỹ thuật; Công nghệ thông tin; Khoa học sức khỏe; Quản trị đại học và các chủ đề khác.

Sinh viên EIU thực hiện dự án tại Công ty Camso Việt Nam: Khen thưởng các nhóm sinh viên hoàn thành xuất sắc

Chương trình dự án với doanh nghiệp “Capstone Project” là dự án được Nhà trường kết nối với các đối tác để đưa nhiều vấn đề thực tế từ doanh nghiệp cho tất cả sinh viên EIU cùng tham gia giải quyết, đặc biệt là sinh viên năm cuối.